top of page

Nabídka nájmu městského bytu - srpen 2023 - UKONČENO

Aktualizováno: 18. 9. 2023

  1. Koldinova 325/II, byt č. 7 o velikosti 1+2, 62,72 m2, 1. patro, výše nájemného 5.819 Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 500 Kč/osobu/měsíc


Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 kalendářních měsíců. Pokud budou plněny podmínky řádného užívání bytu, bude nájemní smlouva obnovena vždy na dalších 12 kalendářních měsíců.

Prohlídka bytů pro uchazeče se uskuteční dne 4. 9. 2023 od 7.00 do 8.00 a od 15.00 do 16.00 hodin.

Písemnou žádost je možno podat na adrese Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy nebo emailem na msottova@snklatovy.cz do 8. 9. 2023.

Žádost se podává na tiskopise, který obdržíte při prohlídkách bytů nebo na www.klatovy.cz/mukt/formulare.asp nebo na www.snklatovy.cz.

Žádost bude doložena prohlášením o výši aktuálních měsíčních příjmů všech uživatelů bytu.

O konečném pořadí uchazečů rozhodne rada města, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k bytu nebude uzavřena s žádným ze zúčastněných uchazečů.

Informace podá Miluše Šottová, tel. 376 311 786, 605 217 024, e-mail: msottova@snklatovy.cz.
Comments


bottom of page