top of page

Nabídka nájmu městského bytu - duben 2023 - UKONČENO

Aktualizováno: 12. 5.

  1. Nám. Míru 63/I, byt č. 10 o velikosti 1+2, 56,02 m2, 1. patro, výše nájemného 4.515 Kč/měsíc + zálohy na topení cca 3.500 Kč na měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 400 Kč/osobu/měsíc.

  2. Divadelní 191/I, byt č. 1 o velikosti 1+2, 53,31 m2, 1. patro, výše nájemného 4.297 Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 400 Kč/osobu/měsíc.

  3. Divadelní 191/I, byt č. 4 o velikosti 1+1, 45,54 m2, 2. patro, výše nájemného 3.670 Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 400 Kč/osobu/měsíc.


Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 kalendářních měsíců. Pokud budou plněny podmínky řádného užívání bytu, bude nájemní smlouva obnovena vždy na dalších 12 kalendářních měsíců.

Prohlídka bytů pro uchazeče se uskuteční dne 3. 5. 2023 od 7.00 do 8.00 a od 15.00 do 16.00 hodin.

Písemnou žádost je možno podat na adrese Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy nebo emailem na msottova@snklatovy.cz do 10. 5. 2023.

Žádost se podává na tiskopise, který obdržíte při prohlídkách bytů nebo na www.klatovy.cz/mukt/formulare.asp nebo na www.snklatovy.cz.

Žádost bude doložena prohlášením o výši aktuálních měsíčních příjmů všech uživatelů bytu.

O konečném pořadí uchazečů rozhodne rada města, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k bytu nebude uzavřena s žádným ze zúčastněných uchazečů.

Informace podá Miluše Šottová, tel. 376 311 786, 605 217 024, e-mail: msottova@snklatovy.cz.

bottom of page