top of page
SNK_web-6.jpg

Správa městských nemovitostí

  • uzavírání nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům (NP)

  • předepisování a vybírání plateb a poplatků za užívání bytů a NP

  • provádění vyúčtování poskytovaných služeb

  • provádění odečtů poměrových měřidel

  • vedení technické evidence domů, bytů a NP

  • zabezpečování údržby a oprav nemovitostí

bottom of page